O SEU ID:

arrow&v
arrow&v
arrow&v
Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

14:30
arrow&v
14:30

ATIVIDADE-01

Horário:

-

14:30
14:30

Avaliação Meduse:

Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

Detalhes:

TIPOLOGIA TRANSPORTE

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

xx/xx/xxxx

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
14:30
arrow&v

ATIVIDADE-02

xx/xx/xxxx

Horário:

xx:xx

-

xx:xx

Avaliação Meduse:

9,4

/10

14:30
14:30
Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

Detalhes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIPOLOGIA TRANSPORTE

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

xx/xx/xxxx

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
arrow&v
14:30

ATIVIDADE-03

xx/xx/xxxx

Horário:

xx:xx

-

xx:xx

Avaliação Meduse:

9,4

/10

14:30
14:30
Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

Detalhes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIPOLOGIA TRANSPORTE

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

xx/xx/xxxx

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
14:30
arrow&v

ATIVIDADE-04

xx/xx/xxxx

Horário:

xx:xx

-

xx:xx

14:30
14:30

Avaliação Meduse:

9,4

/10

Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

Detalhes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIPOLOGIA TRANSPORTE

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

xx/xx/xxxx

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
14:30
arrow&v

ATIVIDADE-05

xx/xx/xxxx

Horário:

xx:xx

-

xx:xx

14:30
14:30

Avaliação Meduse:

9,4

/10

Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

Detalhes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIPOLOGIA TRANSPORTE

xx/xx/xxxx

Data do Transporte:

Hora do Transporte:

xx/xx/xxxx

Duração:

xxhxxmin

xx km

Distância:

Detalhes do Transporte:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
arrow&v
14:30

Hotel1

xx/xx/xxxx

xx/xx/xxxx

noites)

(

Check-in:

xx:xx

até às

xx:xx

Check-out:

xx:xx

xx:xx

até às

Avaliação Meduse:

9,4

/ 10

Regime alimentação

Detalhes:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14:30
14:30
14:30
14:30
Upload
Max File Size 15MB
Upload
Max File Size 15MB

+351 963 860 336

R. Circular Norte do Parque Industrial 35, 7005-841 Évora